Rakentaminen helpoksi

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kiinteistötuotanto Lammi Oy:n henkilötietojen keräämisestä, käyttämisestä sekä suojauksesta.

Päivitetty 13.5.2023

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistötuotanto Lammi Oy

Piilipuunkatu 2

21200 Raisio

y-tunnus: 2433970-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jari Lammi

Sähköposti: [email protected]

Puhelinnumero: 050 0225292

3. Tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavana toimii Jari Lammi

4. Rekisterin nimi

Kiinteistötuotanto Lammi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden yhteydenpitoon, asiakassuhteiden hoitamiseen liittyviin asioihin sekä markkinointiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat:

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • tontti
 • tontin sijainti
 • budjetti
 • muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiakkaan luovuttamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä yhteydenottopyynnöistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan saada myös yhteistyökumppaneilta, jotka luovuttavat ne asiakassuhteen hoitamista varten, esim. myyntiedustus.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

9. Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille tahoille. Jos kysymyksessä on kuitenkin yhteistyökumppani, jonka kautta tuote toimitetaan, luovutetaan vain tarvittavat yhteystiedot.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittäville tahoille.

Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ja asiakasrekisterin järjestelmän ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.

10. Rekisterin suojaus

Rekisterissä olevat tiedot ovat salasanojen takana palomuureilla suojatuilla palvelimilla. Sivustolla on käytössä SSL-salaus, palvelimen omat suojaukset tietomurtoja sekä hyökkäyksiä vastaan sekä Cloudflaren lisäturvallisuusominaisuudet.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
 • Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset tekee ihminen.

12. Evästeet

Rekisterinpitäjän kotisivulla on käytössä evästeitä sekä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmät (PostHog & Cloudflare). Järjestelmät keräävät kävijöistä tietoa, jotka eivät kuitenkaan sisällä henkilötietoja.

Voit hallita evästeasetuksia useimmissa selaimissa:

12.1. PostHog

12.2. Cloudflare

GDPR: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/

13. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään pääsäntöisesti Suomessa olevilla palvelimilla, mutta mahdolliset kolmannet osapuolet voivat siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle esimerkiksi varmuuskopioiden muodossa, myös Yhdysvaltoihin. Myös edellä mainittu Cloudflare turvallisuustyökalu toimii EU/ETA-alueen ulkopuolella.

14. Ota yhteyttä

Jos sinulla on jotain kysyttävää, niin voit olla yhteydessä:

Jari Lammi

Sähköposti: [email protected]

Puhelinnumero: 050 0225292

Etusivu » Tietosuojaseloste